2. Phương pháp cộng nến

2. Phương pháp cộng nến

Tags
Kiến Thức
Author
nkfx
Description
Phương pháp hữu hiệu để đọc biểu đồ nến
Published
June 13, 2023

Nhược điểm của nến Nhật?

Phương pháp đọc biểu đồ nến là một phương pháp phổ biến trong giao dịch chứng khoán, tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là có quá nhiều mẫu hình.
Khi sử dụng nến Nhật, người giao dịch phải học các mẫu hình nến khác nhau để có thể đọc được biểu đồ và đưa ra quyết định giao dịch. Với số lượng mẫu hình khổng lồ, việc học và nhận diện chúng có thể rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.
Ngoài ra, một số mẫu hình nến cũng có thể rất giống nhau, dẫn đến nhầm lẫn và đưa ra quyết định giao dịch sai lầm.
Vì vậy, chúng ta có một cách để đọc hiểu thị trường nhanh hơn, ít tốn công học hơn là phương pháp cộng nến

Cách cộng nến mẫu hình nến

Cách cộng nến
Cách cộng nến
Giả sử ta có nến 1 và nến 2 ở khung thời gian H1. Sau khi cộng hai nến ta được nến 3 (là nến thuộc khung H2)
Nến 3 có các giá trị như sau:
  • Giá mở cửa: Open N3 = Open N1
  • Giá đóng cửa: Close N3 = Close N2
  • Giá cao nhất: High N3 = Max (High N1, High N2)
  • Giá cao nhất: Low N3 = Min (Low N1, Low N2)
Như vậy kết quả ta thu được 1 nến N3 là một nến pin bar, có bóng dưới rất dài, cho thấy lực mua mạnh. Từ đó ta có thể quyết định mua.

Kết luận

Phương pháp cộng nến giúp chúng ta nhìn thị trường một cách rõ ràng hơn, không cần phải nhớ quá nhiều mẫu hình nến.
Ở phần sau, chúng ta sẽ học một số mẫu hình nến quan trọng nhất sau khi đã biết phương pháp cộng nến.