5. Các loại lệnh giao dịch forex

5. Các loại lệnh giao dịch forex

Description
Tìm hiểu các loại lệnh trong giao dịch
Tags
Kiến Thức Cơ Bản
Author
nkfx
Khi giao dịch trên thị trường forex, muốn mua hay bán một tỷ giá của cặp tiền nào đó, ta sẽ phải đặt lệnh mua hoặc bán. Vậy có những loại lệnh nào?

Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường (Market Order) là lệnh mua hoặc bán ngay tại thời điểm thị trường đang diễn ra.
notion image

Những kiểu khớp lệnh:

Fill or Kill (FOK) và Immediate or Cancel (IOC) là hai kiểu khớp lệnh trong giao dịch ngoại hối có các đặc điểm tương tự nhưng khác nhau về yêu cầu thực hiện.
 1. Fill or Kill (FOK): Lệnh FOK yêu cầu việc thực hiện ngay lập tức và hoàn toàn toàn bộ khối lượng lệnh. Nếu lệnh không thể được thực hiện toàn bộ, nó sẽ bị hủy bỏ. Lệnh FOK ưu tiên việc thực hiện toàn bộ lệnh hoặc hủy bỏ nếu không thể thực hiện.
 1. Immediate or Cancel (IOC): Lệnh IOC cũng ưu tiên việc thực hiện ngay lập tức nhưng cho phép lệnh thực hiện một phần. Với lệnh IOC, người giao dịch yêu cầu lệnh được thực hiện ngay lập tức, có thể là một phần hoặc toàn bộ. Bất kỳ phần nào của lệnh không thể thực hiện ngay lập tức sẽ bị hủy bỏ. Lệnh IOC nhằm mục đích thực hiện một phần lệnh càng nhiều càng tốt, ngay cả khi đó là một phần lệnh.
Sự khác biệt chính giữa lệnh FOK và lệnh IOC nằm ở việc xử lý việc thực hiện một phần lệnh. Lệnh FOK yêu cầu thực hiện toàn bộ lệnh hoặc hủy bỏ, trong khi lệnh IOC cho phép thực hiện một phần và hủy bỏ phần còn lại.
Tóm lại, lệnh FOK ưu tiên việc thực hiện ngay lập tức và toàn bộ lệnh, trong khi lệnh IOC ưu tiên thực hiện ngay lập tức nhưng cho phép lệnh thực hiện một phần. Người giao dịch sử dụng các loại lệnh này dựa trên sở thích và yêu cầu cụ thể của chiến lược giao dịch của họ.w

Lệnh chờ (Pending Order)

Lệnh chờ là một loại lệnh đặt trước với các điều kiện cụ thể, được sử dụng khi bạn muốn mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở một mức giá nhất định.

Các loại lệnh chờ

 • Cắt Lỗ và Chốt Lời (Stop Loss and Take Profit): Đây là hai mức giá, khi tỷ giá của cặp tiền chạm tới mức nào trước thì lệnh sẽ khớp.
  • Ví dụ: Đã có một lệnh buy được khớp, và hai mức giá Cắt Lỗ và giá Chốt Lời được đặt. Nếu tỷ giá của cặp tiền đến mức nào trước, lệnh buy đó sẽ được đóng.
notion image
 • Mua Giới Hạn (Buy Limit): Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn mua một cặp tiền tệ với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.
  • Ví dụ, nếu giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000 và bạn muốn mua với giá 1.1950, bạn phải đặt lệnh Mua Giới Hạn.
notion image
 • Bán Giới Hạn (Sell Limit): Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn bán một cặp tiền tệ với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
  • Ví dụ, nếu giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000 và bạn muốn bán với giá 1.2050, bạn phải đặt lệnh Bán Giới Hạn.
notion image
 • Mua Chạy (Buy Stop): Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn mua một cặp tiền tệ với giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
  • Ví dụ, nếu giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000 và bạn muốn mua với giá 1.2050, bạn phải đặt lệnh Mua Chạy.
notion image
 • Bán Chạy (Sell Stop): Lệnh này được sử dụng khi bạn muốn bán một cặp tiền tệ với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.
  • Ví dụ, nếu giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000 và bạn muốn bán với giá 1.1950, bạn phải đặt lệnh Bán Chạy.
notion image
 • Mua Giới Hạn Chạy (Buy Stop Limit): Lệnh này kết hợp giữa lệnh Buy Limit và lệnh Buy Stop. Khi giá thị trường chạm đến điểm Buy Stop thì một lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt tại mức giá đã được thiết lập trước đó. Trong trường hợp, giá không chạm đến điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit cũng không được thực hiện.
  • Ví dụ, nếu giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000, bạn muốn mua với giá 1.2050, nhưng chỉ khi giá tăng lên đến mức giá 1.2100 trước đó thì lệnh Buy Limit mới được đặt.x
notion image
 • Bán Giới Hạn Chạy (Sell Stop Limit): Lệnh này kết hợp giữa lệnh Sell Limit và lệnh Sell Stop, được sử dụng khi bạn muốn bán một cặp tiền tệ với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại, nhưng chỉ khi giá giảm xuống đến một mức giá cụ thể.
  • Ví dụ, nếu giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000, bạn muốn bán với giá 1.1950, nhưng chỉ khi giá giảm xuống đến mức giá 1.1980, bạn phải đặt lệnh Bán Giới Hạn Chạy.
notion image

Ngoài ra, có bốn loại thời hạn của lệnh chờ:

Thời hạn của lệnh chờ
Thời hạn của lệnh chờ
 • GTC (Good Till Cancelled): Lệnh sẽ tồn tại đến khi bạn hủy nó.
 • Hôm nay (Today): Lệnh sẽ tồn tại trong ngày giao dịch hiện tại và sẽ bị hủy nếu không được thực hiện.
 • Chỉ định (Specified): Lệnh sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian cụ thể, được chỉ định bởi bạn.
 • Ngày chỉ định (Specified Date): Lệnh sẽ tồn tại đến một ngày cụ thể, được chỉ định bởi bạn.

Lệnh dừng lỗ kéo theo (Trailing Stop)

Lệnh dừng lỗ kéo theo (Trailing Stop) là một loại lệnh đặc biệt được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Lệnh này cho phép bạn đặt một mức giá dừng lỗ theo đà tăng hoặc giảm của thị trường, giúp bạn bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và giảm thiểu tổn thất tiềm năng.
Ví dụ, nếu bạn đã mua cặp tiền tệ EUR/USD với giá 1.2000, và đặt lệnh dừng lỗ kéo theo với khoảng cách là 20 pips, khi giá của cặp tiền tệ này tăng lên đến 1.2020, lệnh dừng lỗ sẽ tự động di chuyển đến giá 1.2000, giúp bạn giữ được lợi nhuận đã đạt được. Nếu giá tiếp tục tăng lên đến 1.2040, lệnh dừng lỗ sẽ tiếp tục di chuyển lên đến mức giá 1.2020, và tiếp tục theo đà tăng của thị trường.
Tóm lại, lệnh dừng lỗ kéo theo là một công cụ hữu ích giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong giao dịch và bảo vệ lợi nhuận đã đạt được. Bạn có thể sử dụng lệnh dừng lỗ kéo theo khi muốn tham gia giao dịch nhưng không muốn mất quá nhiều tiền trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn.
Trên đây là những lệnh quan trọng mà bạn cần biết khi giao dịch forex. Là một trader giỏi cần linh hoạt sử dụng những lệnh để có thể đạt được kết quả tốt nhất!