Core Retail Sales m/m và Retail Sales m/m là gì?

Core Retail Sales m/m và Retail Sales m/m là gì?

Author
nkfx
Published
Category
Thuật Ngữ
PTCB

Khái niệm

Retail Sales m/m (Doanh số bán lẻ hàng tháng) là một chỉ số kinh tế quan trọng được công bố hàng tháng tại các quốc gia, trong đó chủ yếu là Hoa Kỳ. Chỉ số này đo lường sự thay đổi trong giá trị toàn bộ doanh số bán lẻ trong một tháng cụ thể.
Core Retail Sales m/m (Doanh số bán lẻ cốt lõi hàng tháng) là một chỉ số kinh tế quan trọng, chỉ số này cũng tương tự như Retail Sales m/m nhưng loại trừ doanh số bán lẻ xe hơi.
notion image

Ý nghĩa

Retail Sales m/m và Core Retail Sales m/m là đánh giá mức độ hoạt động và tình hình tiêu dùng trong ngành bán lẻ. Chỉ số này cung cấp thông tin về xu hướng mua sắm của người tiêu dùng và đóng góp quan trọng cho việc đo lường tình hình kinh tế tổng thể. Sự tăng trưởng trong Retail Sales m/m và Core Retail Sales m/m thường cho thấy tiêu dùng tăng mạnh, đồng thời cũng góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, sự giảm giá trị trong chỉ số này có thể tạo ra tín hiệu xấu cho nền kinh tế và có thể làm giảm giá trị của đồng tiền.

So sánh Retail Sales m/m và Core Retail Sales m/m

 1. Phạm vi đo lường:
   • Core Retail Sales m/m: Chỉ đo lường doanh số bán lẻ cốt lõi, bao gồm tất cả các ngành bán lẻ trừ doanh số bán lẻ xe hơi. Chỉ số này nhằm mục tiêu tách biệt tác động của ngành xe hơi, vì doanh số xe hơi thường có biến động lớn và có thể gây nhiễu đối với xu hướng chung của doanh số bán lẻ.
   • Retail Sales m/m: Đo lường tổng doanh số bán lẻ, bao gồm cả doanh số bán lẻ xe hơi. Chỉ số này phản ánh tất cả các hoạt động mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ, không loại trừ doanh số từ xe hơi.
 1. Ảnh hưởng tới thị trường:
   • Core Retail Sales m/m: Chỉ số này tập trung vào xu hướng tiêu dùng cốt lõi và cho thấy sự thay đổi trong mức độ mua sắm của người tiêu dùng. Nó có tác động lớn đến đánh giá về tình hình kinh tế tổng thể và có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền.
   • Retail Sales m/m: Chỉ số này bao gồm tất cả các loại mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ, bao gồm cả doanh số bán lẻ xe hơi. Nó có thể phản ánh tác động của việc mua sắm toàn diện đến kinh tế và thị trường tài chính.
Tóm lại, khác biệt chính giữa Core Retail Sales m/m và Retail Sales m/m nằm trong phạm vi đo lường, với Core Retail Sales tập trung vào doanh số bán lẻ cốt lõi loại trừ xe hơi, trong khi Retail Sales bao gồm tất cả các loại doanh số bán lẻ. Cả hai chỉ số này đều cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tiêu dùng và có thể ảnh hưởng đến thị trường forex và kinh tế tổng thể.

Ngày công bố báo cáo

Công bố hàng tháng, khoảng 16 ngày sau khi tháng kết thúc.

Trader cần lưu ý điều gì khi giao dịch với báo cáo này

 1. Theo dõi lịch công bố để biết thời điểm chính xác của báo cáo Retail Sales m/m và Core Retail Sale m/m.
 1. Quan sát sự thay đổi trong giá trị chỉ số so với kỳ trước đó. Nếu chỉ số tăng cao hơn dự đoán hoặc kỳ vọng, điều này có thể cho thấy tiêu dùng tăng mạnh và có thể tạo ra tín hiệu tích cực cho đồng tiền của quốc gia đó.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc giao dịch forex hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp với các phân tích và chỉ báo khác, cũng như sự quan sát kỹ lưỡng của biến động thị trường.