Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) là gì?

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) là gì?

Author
nkfx
Published
June 1, 2023
Category
Thuật Ngữ

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đây là một khái niệm trong cơ chế mà các sàn cho nhà đầu tư vay tiền (margin) để có thể vào lệnh với khối lượng lớn hơn số tiền trong tài khoản của họ.
Số tiền trong tài khoản của bạn được gọi là ký quỹ.
Các mức đòn bẩy mà các sàn thường đưa ra là 1:50, 1:100, 1:200, 1:500.
Ta sẽ lấy cùng nhau lấy ví dụ để hiểu rõ hơn về đòn bẩy.

Ví dụ về đòn bẩy

Giả sử tài khoản của bạn là 1100 USD.
Tỷ giá EUR/USD lúc này là 1.10000, nghĩa là 1 EUR = 1.1 USD
Nếu không sử dụng đòn bẩy: khối lượng tối đa mà bạn có thể mua EUR là 1000 EUR = 0.01 Lot
Nếu sử dụng đòn bẩy 1:100: Tức là bạn có thể sử dụng 1100 x 100 = 110,000 USD. Số tiền này bạn có thể mua được 100,000 EUR = 1 Lot.
Giả sử bạn đã vào lệnh 1 Lot mua EUR/USD. Câu hỏi đặt ra là tỷ giá EUR/USD xuống bao nhiêu pip thì bạn bị cháy tài khoản 1100 USD đó?
Đáp án:
Theo công thức tính khối lượng ở bài Cách tính khối lượng khi giao dịch forex :
Vậy số pips bạn có thể rủi ro là:
Vậy khi giá giảm 110 pips, tức giá giảm xuống mức giá 1.089 thì tài khoản bạn bị cháy.
Thực tế thì có thể giá chưa tới mức 1.089 thì tài khoản của bạn đã cháy rồi, do khi giao dịch bạn còn mất thêm phí spread, phí hoa hồng và tùy các sàn có mức cắt lỗ margin khác nhau. (Bạn có thể đọc thêm về
Margin là gì?
) Đây là ví dụ cho bạn dễ hiểu nhất nên bỏ qua các tính toán đó.