Flash Manufacturing PMI là gì?

Flash Manufacturing PMI là gì?

Author
nkfx
Published
Category
Thuật Ngữ
PTCB

Flash Manufacturing PMI là gì?

Flash Manufacturing PMI là một chỉ số định kỳ hàng tháng, được sử dụng để đo lường sức khỏe của ngành sản xuất trong một quốc gia. Các công ty hoạt động trong ngành sản xuất sẽ được hỏi về tình trạng hiện tại và dự báo về các yếu tố như sản lượng sản phẩm, đơn đặt hàng, giá thành sản xuất, tình trạng kho hàng và số lượng nhân viên. Dữ liệu này sau đó được tổng hợp lại để tính ra chỉ số PMI.

Ngày công bố

Thường vào tuần thứ 3 của tháng thiện tại.

Ý nghĩa của chỉ số Flash Manufacturing PMI

"PMI" là viết tắt của "Purchasing Managers' Index", nó đánh giá sự tăng trưởng hoặc suy giảm của sản xuất dựa trên các chỉ số như sản lượng sản phẩm, đơn đặt hàng, giá thành sản xuất, tình trạng kho hàng và số lượng nhân viên.
Chỉ số PMI được tính dựa trên một điểm cắt, thông thường là 50. Nếu chỉ số PMI cao hơn 50, điều đó cho thấy ngành sản xuất đang phát triển, trong khi nếu chỉ số PMI thấp hơn 50, nó cho thấy ngành sản xuất đang suy thoái. Chỉ số này được xem là rất quan trọng trong việc đánh giá tình trạng của nền kinh tế vì ngành sản xuất là một lực lượng chủ chốt trong nền kinh tế.
Flash Manufacturing PMI được công bố sớm hơn chỉ số PMI chính thức, thường vào cuối tháng, và cho thấy một cái nhìn sớm về tình trạng của ngành sản xuất trong tháng đó. Chỉ số này thường được sử dụng như một chỉ báo tiên lượng cho chỉ số PMI chính thức, và nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc phân tích kinh tế và đưa ra các quyết định đầu tư.