Flash Services PMI là gì?

Flash Services PMI là gì?

Author
nkfx
Published
May 23, 2023
Category
Thuật Ngữ
PTCB

Flash Services PMI là gì?

Flash Services PMI là một chỉ số định kỳ hàng tháng, được sử dụng để đo lường sức khỏe của ngành dịch vụ trong một quốc gia. Các công ty hoạt động trong ngành dịch vụ sẽ được hỏi về tình trạng hiện tại và dự báo về các yếu tố như sản lượng sản phẩm, đơn đặt hàng, giá thành sản xuất, tình trạng kho hàng và số lượng nhân viên. Dữ liệu này sau đó được tổng hợp lại để tính ra chỉ số PMI.
"PMI" là viết tắt của "Purchasing Managers' Index" nghĩa là chỉ số quản lý thu mua, nó đánh giá sự tăng trưởng hoặc suy giảm của sản xuất dựa trên các chỉ số như sản lượng sản phẩm, đơn đặt hàng, giá thành sản xuất, tình trạng bán hàng và số lượng nhân viên.

Ngày công bố

Thường vào tuần thứ 3 của tháng thiện tại.

Ý nghĩa của chỉ số Flash Services PMI

Chỉ số PMI được tính dựa trên một điểm cắt, thông thường là 50. Nếu chỉ số PMI cao hơn 50, điều đó cho thấy ngành dịch vụ đang phát triển, trong khi nếu chỉ số PMI thấp hơn 50, nó cho thấy ngành dịch vụ đang suy thoái.
Flash Manufacturing PMI được công bố sớm hơn chỉ số PMI chính thức, thường vào cuối tháng, và cho thấy một cái nhìn sớm về tình trạng của ngành dịch vụ trong tháng đó. Chỉ số này thường được sử dụng như một chỉ báo tiên lượng cho chỉ số PMI chính thức, và nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc phân tích kinh tế và đưa ra các quyết định đầu tư.