ISM Services PMI là gì?

ISM Services PMI là gì?

Author
nkfx
Published
June 5, 2023
Category
Thuật Ngữ
PTCB

ISM Services PMI là gì?

"PMI" là viết tắt của "Purchasing Managers' Index" nghĩa là chỉ số quản lý thu mua, nó đánh giá sự tăng trưởng hoặc suy giảm của sản xuất dựa trên các chỉ số như sản lượng sản phẩm, đơn đặt hàng, giá thành sản xuất, tình trạng bán hàng và số lượng nhân viên.
ISM” là viết tắt của “Institute for Supply Management”, dịch sang Tiếng Việt là “Học viện quản lý Cung Ứng”, là một tổ chức lâu đời được thành lập năm 1915. Đây là một học viện chuyên phục vụ các chuyên gia và tổ chức quan tâm đến quản lý cung ứng, cung cấp cho họ giáo dục, đào tạo, trình độ, ấn phẩm, thông tin và nghiên cứu.
Vì vậy ISM Services PMI là “chỉ số quản lý thu mua ngành dịch vụ” do ISM công bố.

Ngày công bố

Chỉ số ISM Services PMI được công bố vào ngày làm việc thứ 3 sau khi kết thúc tháng.

Ý nghĩa của chỉ số ISM Services PMI

Chỉ số PMI được tính dựa trên một điểm cắt, thông thường là 50. Nếu chỉ số PMI cao hơn 50, điều đó cho thấy ngành dịch vụ đang phát triển, trong khi nếu chỉ số PMI thấp hơn 50, nó cho thấy ngành dịch vụ đang suy thoái.
Là chỉ số PMI được công bố sớm nhất (so với Flash Services PMI và PMI chính thức) nên nó mang lại cái nhìn sớm về tình hình kinh tế của tháng trước đó.
Vì các bản phát hành kinh tế này dựa trên dữ liệu lịch sử của tháng trước được thu thập trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành, các nhà giao dịch ngoại hối có thể xác định liệu nền kinh tế đang mở rộng hay thu hẹp – giống như dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP).