JOLTS Job Openings là gì?

JOLTS Job Openings là gì?

Author
nkfx
Published
May 31, 2023
Category
Thuật Ngữ
PTCB

JOLTS Job Openings

JOLTS Job Openings viết đầy đủ là Job Openings and Labor Turnover Survey, có thể được dịch là: “Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động”.
Khảo sát này được thực hiện bởi cục thống kê lao động Hoa Kỳ nhằm đo lường các cơ hội việc làm. Nó thu thập dữ liệu từ các nhà tuyển dụng lao động về các cơ hội việc làm, việc tuyển dụng, thuê và sa thải.
Khảo sát này định nghĩa “cơ hội việc làm” là tất cả những vị trí đang trống (chưa có người làm) vào ngày làm việc cuối của tháng.
Một công việc được coi là đang trống nếu thỏa mãn cả 3 điều kiện:
  1. Có một vị trí công việc đang trống và có việc để làm trong công việc đó
  1. Công việc có thể bắt đầu trong vòng 30 ngày, cho dù cơ sở có tìm được ứng viên phù hợp trong thời gian đó hay không
  1. Có hoạt động tuyển dụng người lao động từ bên ngoài cơ sở, công ty đó.

Ý nghĩa của khảo sát cơ hội việc làm JOLTS Job Openings

Cơ hội việc làm” nhiều có nghĩa là các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng người lao động lại không nhận việc. Một trong những lý do chủ yếu là người lao động muốn mức lương cao hơn. Điều này có khả năng dẫn tới lạm phát trong tương lai.
Nếu có bất kỳ dấu hiệu lạm phát nào thì FED sẽ cân nhắc điều chỉnh tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Thông thường, lạm phát tăng cao sẽ dẫn đến lãi suất chuẩn cao hơn do các nhà hoạch định chính sách đặt ra, để giúp giảm bớt sự nóng lên của nền kinh tế. Lãi suất của một quốc gia càng cao, thì đồng tiền của quốc gia đó càng có xu hướng tăng giá. Ngược lại, các quốc gia có lãi suất thấp hơn thường có nghĩa là đồng tiền yếu hơn.
Vậy ta có thể tóm lại ý nghĩa của thông tin cơ hội việc làm:
JOLTS Job Openings thực tế > dự đoán → USD tăng, vàng giảm
và ngược lại.