Margin là gì?

Margin là gì?

Author
nkfx
Published
June 1, 2023
Category
Thuật Ngữ

Margin là gì? Bạn có nên sử dụng margin

Margin là giao dịch ký quỹ, tức là cơ chế để nhà đầu tư vay tiền của sàn giao dịch để giao dịch khối lượng lớn hơn, thế chấp bằng tài sản (equity) trong tài khoản của nhà đầu tư đó

Ví dụ:

Bạn có tài khoản 1000 USD, khi sử dụng margin với đòn bẩy 1:100. Bạn có thể giao dịch với khối lượng 100,000 USD.

Bạn có nên sử dụng margin không?

Giao dịch ký quỹ giúp bạn có được khả năng giao dịch lớn hơn. Nếu thành công thì bạn sẽ tăng trưởng tài khoản nhanh hơn nhưng nếu thua lỗ thì cũng thiệt hại nhiều hơn.
Câu trả lời là tùy bạn muốn thế nào. Còn với nkfx thì tôi nghĩ vẫn nên dùng margin với đòn bẩy khoảng 1:100 1:200 là được. Không nên sử dụng đòn bẩy quá lớn, dễ dẫn đến vào lệnh lớn quá.

Margin Call là gì?

Trước hết ta sẽ xem công thức tính margin level:
Giải nghĩa:
  • Equity là tài sản trên tài khoản của bạn, bằng số dư + giá trị lệnh đang nắm giữ.
  • Margin đã dùng: Là số margin bạn đã sử dụng để vào lệnh

Ví dụ về cách tính margin

Giả sử tài khoản của bạn có 10000 USD. Bạn vào lệnh buy 1 lot USDJPY với đòn bẩy 1:100.
Vì sử dụng 1 lot = 100,000 USD nên margin đã dùng là 100,000 / 100 = 1000 USD.
Bạn có thể hiểu là bạn đã dùng 1000 USD trong tài sản 10000 USD để đặt lệnh buy 1 lot USDJPY.
Lúc này giá trị Margin level là:
Khi mức margin level > 100% nghĩa là bạn hoàn toàn có thể vào lệnh này.
Giả sử bạn đã vào lệnh này. Tuy nhiên tình hình không tốt, tài sản trong tài khoản của bạn chỉ còn 5000 USD thì lúc này margin level sẽ là:
Khi margin level < 100%: Bạn sẽ không thể đặt thêm lệnh nào nữa.
Lúc này Margin Call sẽ xuất hiện:
  1. Bạn sẽ phải nạp thêm tiền để có thể vào thêm lệnh
  1. Bạn sẽ phải đóng 1 số lệnh, hoặc 1 phần đang thua lỗ để tăng margin level
Mỗi sàn giao dịch sẽ có một mức margin stop level khác nhau, thông thường là 50%. Nếu margin level thấp hơn con số này, thì các sàn sẽ tự động đóng lệnh theo thứ tự âm nhất để tránh trường hợp margin bị âm (sàn mất tiền).
Giả sử tài sản của bạn lúc này chỉ còn 499 USD, lúc này Margin level là:
Do margin level < 50% nên lúc này < Margin stop out sẽ xuất hiện, lệnh tự động đóng.

Cách tránh margin call, margin stop out

  1. Đặt stoploss cho tất cả các lệnh. Tránh trường hợp có biến động mạnh mà không đóng lệnh kịp
  1. Giao dịch với khối lượng vừa phải. Khối lượng lớn thì margin dùng lớn, thì margin level càng nhỏ, phải tính toán được số margin mình dùng, không để margin level < 100%
 
Hy vọng rằng sau khi biết được cách tính margin level, bạn sẽ cẩn thận hơn với mỗi giao dịch của mình, không bao giờ để margin call hay margin stop out.