Nến Spinning Top
Nến Spinning Top

Nến Spinning Top

Tags
Nến Đơn
Nến Trung Tính
Author
nkfx
Description
Nến Spinning Top cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán.
Published

Nến Spinning Top là gì?

Nến Spinning Top là một loại nến trung tính trong phân tích kỹ thuật.
Nến này thường xuất hiện khi giá đóng cửa gần như không đổi so với giá mở cửa, tạo ra một thân nến rất nhỏ và hai bóng dài đối xứng.
notion image

Ý nghĩa của nến Spinning Top trong phân tích kỹ thuật

Nến Spinning Top cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán, và thường được xem là một tín hiệu cho thấy sự không chắc chắn của các nhà giao dịch trong thị trường.
Đây không phải nến thể hiện tín hiệu mạnh như. Nó chỉ mang tính trung tính, cảnh báo có một sự thay đổi nhỏ có thể xảy ra thôi.

So sánh nến Spinning Top với nến Doji

Nến Spinning Top và nến Doji đều thể hiện sự không quyết định trong thị trường.
Tuy nhiên, nến Spinning Top có thân nến rõ ràng hơn, nến Doji không có sự chênh lệch nhiều giữa giá mở cửa nên thân nến Doji gần như không có.
notion image
Nến Spinning Top cũng cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán, tuy nhiên nó không nên được coi là tín hiệu mạnh hay đảo chiều.

Một số ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về nến Spinning Top:
Thị trường tăng giá, một nến Spinning Top có thể cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán, tuy nhiên, không có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Thị trường tăng giá, một nến Spinning Top có thể cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán, tuy nhiên, không có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Trong thị trường giảm giá, spinning top xuất hiện nhưng không có tín hiệu đảo chiều rõ ràng
Trong thị trường giảm giá, spinning top xuất hiện nhưng không có tín hiệu đảo chiều rõ ràng