Non-Farm Employment Change là gì?

Non-Farm Employment Change là gì?

Author
nkfx
Published
June 1, 2023
Category
Thuật Ngữ
PTCB

Non-Farm Employment Change là gì?

Báo cáo thay đổi nhân sự phi nông nghiệp hay còn gọi là Bảng lương phi Nông nghiệp (NFP) là báo báo hàng tháng của bộ Lao Động Mỹ.
Bảng lương phi nông nghiệp này là một phần trong báo cáo tình hình lao động.
Báo cáo này ước tính số công việc đã đạt được (không bao gồm nông dân) ở Mỹ trong tháng trước.

Vì sao Bảng lương phi Nông nghiệp lại ảnh hưởng lớn?

Báo cáo cung cấp thông tin sâu sắc về tình hình kinh tế Mỹ và tình trạng của thị trường lao động Mỹ.
Nếu thị trường lao động tăng trưởng nghĩa là có rất nhiều người đang kiếm tiền do đó sẽ có nhiều chi tiêu hơn. Khi chi tiêu nhiều hơn, chỉ số GDP sẽ tăng dẫn đến nền kinh tế phát triển.

Cách đọc thông tin Non-Farm Employment Change

Thông tin công bố đo lường số lượng công việc được tạo và mất trong nền kinh tế Mỹ của tháng trước đó.
Ví dụ: -100k có nghĩa là có 100 ngàn công việc bị mất (không tính nông nghiệp)
Nếu số liệu thực tế > dự đoán: Tốt cho USD, không tốt cho Vàng.

Ngày công bố số liệu

Thứ sáu đầu tiên sau khi kết thúc tháng.