Phân tích Vàng 19/05/2023: Chú ý phát biểu của chủ tịch FED

Phân tích Vàng 19/05/2023: Chú ý phát biểu của chủ tịch FED

Published
May 19, 2023
Author
nkfx
Tags
PTKT
XAUUSD
Description
Nhận định: side way trong phiên Á, Âu.

Tin tức quan trọng trong ngày

Time
Cur.
Impact
Forecast
Prev
7:30pm, 8:00pm
USD
🟧
FOMC Member Speaks
10:00pm
USD
🟥
Fed Chair Powell Speaks
Hôm nay hãy chú ý thời điểm phát biểu của các thành viên FED và đặc biệt là chủ tịch FED Powell.

Phân tích kỹ thuật

notion image
Giá giảm mạnh hôm qua xuống vùng hỗ trợ 1950. Hôm nay dự đoán giá đi trong vùng side way 1950 - 1976.
Sau khi có phát biểu của các thành viên FED có thể sẽ có phá vỡ.

Cập nhật sau tin FED

notion image
Giá vàng tăng mạnh.