PPI là gì?

PPI là gì?

Author
NKFX
Published
May 11, 2023
Category
Thuật Ngữ
PTCB
notion image
Chỉ số giá sản xuất hay chỉ số giá bán của người sản xuất (thường được viết tắt là PPI từ các chữ cái đầu của các từ tiếng Anh producer price index) là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và đo lường mức độ biến động giá bán của các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trên thị trường sơ cấp vào một thời kỳ (thường là tháng) này so với thời kỳ khác.
💡
Thông tin công bố về chỉ số PPI thường tác động mạnh đến thị trường. Mức độ ảnh hưởng xếp vào hạng cao.
Chỉ số giá sản xuất PPIlạm phátmối liên hệ trực tiếp với nhau.
Lạm phát là sự tăng giá của các loại hàng hóa và dịch vụ vì vậy chỉ số PPI tăng đồng nghĩa với lạm phát tăng. Các nền kinh tế phát triển lành mạnh với chính sách tiền tệ hợp lý thường có tỷ lệ lạm phát thấp và ổn định.