Slippage là gì?

Slippage là gì?

Author
nkfx
Published
May 30, 2023
Category
Thuật Ngữ

Slippage (Trượt giá) là gì?

Slippage là hiện tượng giá khi bấm vào lệnh bị chênh lệch so với giá khớp lệnh.
Ví dụ: Ta vào lệnh mua vàng ở giá hiện tại của thị trường là 1950$. Nhưng khi bấm nút vào lệnh xong, lệnh được khớp thì giá ta mua lại là 1960$.
Slippage có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nhưng hay gặp nhất là khi có lượng giao dịch tăng đột biến nhưng không có lượng cung/cầu tương ứng (thiếu thanh khoản).
💡
Những tin tức quan trọng như Nonfarm Payroll (NFP, bảng lương phi nông nghiệp), tin tức về lãi suất… thường khiến trượt giá xảy ra tại thời điểm công bố
Hình ảnh minh họa cho một trường hợp trượt giá
Hình ảnh minh họa cho một trường hợp trượt giá

Trượt giá cũng không phải lúc nào cũng xấu

Xét ở hình ảnh trên, nếu thay vì đặt lệnh buy, mà đó là một lệnh sell thì trong trường hợp này trượt giá lại mang lại giá sell tốt hơn hẳn.
Nên vì thế không phải trượt giá lúc nào cũng xấu.
Nhưng là một người giao dịch thì không ai muốn lệnh của mình khớp theo kiểu hên xui vậy.

Làm sao để tránh trượt giá?

Nguyên nhân của trượt giá là do thanh khoản thấp. Vậy để tránh trượt giá ta cần giao dịch khi thanh khoản cao.
  1. Giao dịch với những sàn uy tín, spread thấp.
  1. Nên giao dịch những cặp tiền chính.
  1. Tránh giao dịch khi tin tức quan trọng công bố.
  1. Tránh giao dịch ngay khi thị trường mở cửa đầu tuần, hay gần hết ngày, hết tuần…