Spread là gì?

Spread là gì?

Author
nkfx
Published
May 30, 2023
Category
Thuật Ngữ

Khái niệm spread

Spread là chênh lệch giữa giá mua (Buy hay còn gọi là Ask) và giá bán (Sell hay còn gọi là Bid) của một sản phẩm.
  • Spread là một trong những chi phí luôn có khi giao dịch.
  • Spread càng ít (càng nhỏ), chi phí giao dịch càng thấp.
Ví dụ thực tế:
notion image
Khi bạn mua vàng SJC 1L, 10L bạn sẽ mua giá 67tr vnđ.
Khi bạn có vàng, bạn sẽ bán với mức giá 66,4tr vnđ.
Vậy phần chênh lệch là 600k vnđ gọi spread.
Và phần chênh lệch này phía môi giới sẽ được hưởng (do họ mua của người bán giá thấp, bán lại với giá cao).

Cách xem spread trên phần mềm mt4, mt5

Trên phần mềm Mt4, hoặc Mt5 bạn chọn menu View > Market Watch hoặc bấm Ctrl + M
notion image
Sau khi chọn bạn sẽ thấy một cửa sổ Market Watch, cột Spread hoặc cột tên là ! là giá trị spread.
notion image

Nếu không có cột này trên mt4

Bạn để chuột vào chữ Bid hay tên cột bất kỳ rồi chọn spread.
notion image

Nếu không có cột này trên mt5

Bạn có thể chọn chuột phải vào chữ Bid, hay tên cột bất kỳ rồi chọn column rồi tick vào mục spread,
notion image