Unemployment Claims là gì?

Unemployment Claims là gì?

Author
nkfx
Published
June 7, 2023
Category
Thuật Ngữ
PTCB

Khái niệm Unemployment Claims

Unemployment Claims (đơn xin trợ cấp thất nghiệp) là một chỉ số kinh tế quan trọng được công bố hàng tuần tại Hoa Kỳ. Chỉ số này đo lường số lượng người lao động đã đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đó. Unemployment Claims cung cấp thông tin về tình hình thị trường lao động và giúp đo lường mức độ sức khỏe của nền kinh tế.

Ý nghĩa của số liệu Unemployment Claim

Unemployment Claims là như một chỉ báo cho việc đo lường mức độ bất ổn trong thị trường lao động. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao có thể cho thấy nền kinh tế đang trải qua sự suy thoái, mất việc làm gia tăng và tiêu thụ giảm đi. Ngược lại, một số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm có thể cho thấy nền kinh tế đang ổn định hoặc có xu hướng phục hồi.

Thời điểm công bố số liệu

Báo cáo Unemployment Claims được công bố hàng tuần vào thứ Năm của mỗi tuần. Dữ liệu mới nhất về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước sẽ được công bố cùng với số liệu tháng trước đó được điều chỉnh lại (nếu có).

Với trader, cần làm gì để giao dịch tốt với thông tin này

  1. Theo dõi kỹ lưỡng lịch công bố báo cáo Unemployment Claims để biết thời điểm cụ thể của nó.
  1. Xem xét sự thay đổi trong số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp so với kỳ trước đó. Nếu số lượng tăng cao hoặc vượt qua dự đoán, có thể đó là một dấu hiệu xấu cho nền kinh tế và đồng USD có thể suy yếu.
  1. So sánh dữ liệu Unemployment Claims với các chỉ số khác và xu hướng tổng quan của nền kinh tế. Điều này giúp bạn đánh giá tình hình toàn diện và xác định tác động tiềm năng lên thị trường ngoại hối.
  1. Theo dõi phản ứng của thị trường ngoại hối sau khi báo cáo được công bố. Nếu số liệu không đáp ứng kỳ vọng hoặc có tác động lớn lên tâm lý thị trường, có thể có cơ hội giao dịch với sự biến động giá.
Tuy nhiên, lưu ý rằng giao dịch forex liên quan đến nhiều yếu tố và Unemployment Claims chỉ là một trong số đó. Việc đọc báo cáo này là một phần trong việc phân tích thị trường, và nên được kết hợp với các phương pháp và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.