About & Contact
👋

About & Contact

Tôi là Lê Văn An, tôi đã tham gia thị trường forex nhiều năm.
Tôi muốn thông qua trang web nkfx.net này có thể chia sẻ tất cả những gì tôi biết về forex và giao dịch. Để giúp mọi người kiếm sống được với nghề giao dịch.
Tôi có thể viết các chỉ báo trên mt4, mt5, tradingview.
Nếu bạn có điều gì thắc mắc về thị trường forex, hay bạn muốn thuê người viết chỉ báo, robot giao dịch hoặc đơn giản là muốn trò chuyện nhiều hơn thì hãy liên hệ với tôi qua:
Telegram: t.me/anlevan
Telegram Channel: bit.ly/nkfx-net